MEMPERSIAPKAN BALITA ANDA UNTUK BERSEKOLAH

MEMPERSIAPKAN BALITA ANDA UNTUK BERSEKOLAH

Liburan sudah selesai dan sekarang waktunya si Kecil guna bersekolah guna kesatu kalinya. Penyesuaian dari lokasi tinggal yang ia sudah paling biasa dengan Pre-School yang bakal terasa asing baginya tidaklah tidak jarang kali mudah. Anda dapat menyiapkan Si Kecil untuk empiris kesatu bersekolah ini dari mulai sekarang. Anda dapat mencoba langkah-langkah di bawah ini supaya transisi si Kecil dari lokasi tinggal ke sekolah tidaklah terlalu susah baginya.

1. Latih Si Kecil guna bekerjasama.
Kerja sama dan saling memberi giliran akan diinginkan di Pre School walaupun anak-anak tidak tidak jarang kali langsung belajar bekerjasama. Sebelum sekolah dimulai, latihlah si Kecil di lokasi tinggal untuk bekerjasama. Bergiliran bermain dengan boneka yang sama, atau menggarap puzzle bersama-sama ialah cara yang baik guna melatihnya.

2. Bermain Nama.
Si Kecil tidak akan diinginkan untuk dapat menulis dan menyimak namanya di hari kesatu sekolah, namun bila ia telah biasa melafalkan dan mengenali namanya sendiri, bakal lebih gampang baginya guna menyesuaikan diri di Pre-School dimana label namanya bakal ada di kitab tulis, gambar, dan yang lainnya.

3. Siapkan lokasi makannya.
Sebelum masa sekolah dimulai, ajaklah si Kecil pergi melakukan pembelian kotak makanannya, biarkan ia memilih kotak yang lucu dan menarik. Ajarkan bagaimana ia santap dari kotak makanannya, ajarkan teknik membersihkan tangan dan mukanya sesudah makan.

4. Ajarkan si Kecil bersosialisasi.
Mulailah dengan tidak mempedulikan ia bermain dengan anak yang sebaya dengannya, barangkali dengan sepupu atau anak sebaya yang lain. Tapi tidak boleh terlalu sering, sebab si Kecil dapat menjadi jenuh bersosialisasi ketika sekolah dimulai.

5. Pastikan si Kecil tidak capek dan lapar.
Sebelum sekolah, pastikan ia istirahat yang lumayan malam sebelumnya dan santap pagi yang cukup. Dan untuk menangkal rasa fobia berpisah dari Anda, pastikan kita berbincang-bincang dan mendekap dia sebelum ia pergi ke sekolah.

6. Tunjukkan kita bersemangat.
Pergi ke sekolah guna kesatu kalinya dapat menjadi empiris yang menakutkan bikin si Kecil. Pastikan Anda energik supaya ia juga menjadi energik untuk mengawali “petualangan” barunya terbit dari rumah.

7. Jangan Khawatir.
Si Kecil dapat merasakan kekhawatiran Anda, dan ia bakal menjadi rewel di hari kesatunya. Anda mesti bersikap gembira sampai-sampai ia tidak merasa terdapat yang butuh dikhawatirkan.

8. Datanglah lebih awal.
Jangan datang terlambat di hari kesatunya. Dengan datang lebih awal, si Kecil bisa menyesuaikan diri tanpa mesti “tenggelam” salah satu anak-anak lain, dan ketika ini juga Gurunya bakal lebih dapat membantu dengan transisinya.

9. Jangan cepat meninggalkannya.
Terutama guna hari kesatu, tidak boleh buru-buru pergi sesudah Anda mengantarnya ke Pre-School. Tinggallah sejumlah saat agar ia tidak cemas, bila ia dapat melihat wajah Anda ketika ia melihat terbit jendela, ia bakal lebih tenang dengan keadaan baru.

10. Jemputlah tepat waktu.
Setelah sejumlah jam berpisah dengan Anda, si Kecil akan khawatir dan takut andai Anda tidak datang menjemputnya ketika ia berlalu sekolah. Apalagi bila ia menyaksikan semua teman-temannya terdapat yang menjemput. Pastikan Anda telah ada sebelum bel berbunyi sampai-sampai ia tidak perlu menantikan Anda.

Sumber : https://www.lipperhey.com/en/www.pelajaran.co.id//